Fejlkoder for Soft-Ice maskiner.

Vi har lavet en samlet oversigt, over fejlkoderne og deres betydning, for de mest gængse ismaskiner.

Fejlkoder for Carpigiani AES modellerne.

Alarm Beskrivelse
AL01 (RTA) Motor til ris, relæ udløst
AL02 (RTC) Kompressor, relæ udløst
AL03A (TESC) MIX OK Sikkerhedstermostat til cylinder udløst. Reset inden 15 min. og pasteurisering i gang. Alarm er aktiv ved temperatur TEC>20OC
AL03B (TESC) MIX OK Sikkerhedstermostat til cylinder udløst. Ikke reset inden 15 min. maskinen skifter automatisk til pause, uden at afslutte pasteurisering. Alarm er aktiv ved tem-peratur TEC>20OC
AL04A (TESV) MIX OK Sikkerhedstermostat til kar udløst. Reset inden 15 min. og pasteurisering i gang. Alarm er aktiv ved temperatur TEC>20OC
AL04B (TESV) MIX OK Sikkerhedstermostat til kar udløst. Ikke reset inden 15 min. maskinen skifter automatisk til pause, uden at afslutte pasteurisering. Alarm er aktiv ved tem-peratur TEC>20OC
AL05 (TEV) Karføler defekt.
AL06 (TEC) Fejl på cylinderføler.

Fejlen kan også skyldes utilstrækkelig fødning til cylinder. Herved falder TEC temperaturen til CPU minimum og viser føleralarmen. Kontroller pumpekapa-citet. Når cylindertemperaturen stiger igen, afstilles alarmen

AL07 (TEGV) Fordamperføler i kar defekt. Er udeladt under pasteurisering, til TEV når 20OC under køling
AL11 (PRESS) Højtryksswitch udløst.

Kontroller kølevand før tekniker tilkaldes

AL12 (TE1) Fordamperføler alarm i venstre cylinder
AL13 (TE2) Fordamperføler alarm i højre cylinder
AL14 (AGITA) HOT <8 Motor til ris fungerer ikke
A15 (BLACKOUT) Blackout / Strømsvigt
AL22 (TIMEOUT PRD) Under produktion, hvis den indstillede konsistens ikke nås indenfor den indstil-lede tid, vises AL22 og maskinen fortsætter produktion. Kontroller fyldning i kar, pumpe i kar og køleanlæg

Fejlkoder for PASMO modellerne.

Kode Fejl Løsningsforslag
HH For høj spænding Kontroller at maskinen er tilsluttet korrekt forsyningsspænding.
LL For lav spænding Kontroller at maskinen er tilsluttet korrekt forsyningsspænding.
JJ For højt strømforbrug
(Frossen cylinder)
Sluk maskinen, udtag luftrør, sæt maskinen på WASH i 5 min.,
genstart maskinen. Virker det fortsat ikke, skal maskinen hvile 10-20 min.
E1 Beholder mix føler fejl Kontakt forhandler. Oplys fejlkode og at føler 16 er defekt.
E2 Beholder temp. føler fejl Kontakt forhandler. Oplys fejlkode og at føler 15 er defekt.
E3 Cylinder temp. føler fejl Kontakt forhandler. Oplys fejlkode og at føler 14 er defekt.
E4 Forkert fasefølge Kontroller og om nødvendigt, vend faserækkefølgen.
E5 Mangler fase i forsyning Kontroller at maskinen er tilsluttet det korrekte antal forsyningsfaser.
E6 Kompressor højtryksfejl Kontroller at maskinen kan komme af med varmen, fjern evt. hindringer.
Det anbefales at maskinen hviler i ca. 15 min. efter denne type fejl.
E7 Manglende mix i cylinder Sluk maskinen, udtag luftrør, sæt maskinen på WASH i 5 min.,
genstart maskinen. Virker det fortsat ikke, skal maskinen hvile 10-20 min.
Lo Cylinder temp. for lav Sluk maskinen, udtag luftrør, sæt maskinen på WASH i 5 min.,
genstart maskinen. Virker det fortsat ikke, skal maskinen hvile 10-20 min.
1d Maskine for varm Kontroller at maskinen kan komme af med varmen, fjern evt. hindringer.
Reageres der ikke på denne forvarsel, slukker maskinen og melder E6.
FC Fejl ved motor for snegl Afbryd forsyningen til maskinen (stik udtages af forsyning) og lad maskinen hvile i 5 min. Herefter kontrolleres viskositeten og sænkes hvis nødvendigt.
R-CB Switchfejl aftap højre Kontroller at alle tappehåndtag er helt lukket, at håndtaget er skubbet helt op og at der ikke er noget i klemme over tappestempel, bag tappehåndtaget.
Genstart maskine efter kontrol. Virker dette ikke, kontakt forhandleren.
L-CB Switchfejl aftap venstre
M-CB Switchfejl aftap midterste