Her er et lille udpluk af lovgivningen omkring trykbærende udstyr.

Årligt lovpligtigt eftersyn.

Alle køle/fryse- og varmepumpeanlæg på mere end 1 kg kølemiddel, uanset arten af kølemiddel, skal have et årligt lovpligtigt eftersyn.

Eftersyn og vedligeholdelse af køle/fryse- og varmepumpeanlæg skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse af den pågældende anlægstype.

Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige lovpligtige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et DS/EN ISO 9001 certificeret kølefirma.

Anden lovgivning.

Jf. lov af d. 01/01/2007, er det ikke tilladt at opstille/installere nye anlæg, med en fyldning af HFC kølemiddel, på mere end 10 kg.

Jf. lov af d. 01/01/2010, er det forbudt at benytte nyt R22 kølemiddel, også selvom man har det stående.
Efter denne dato, må kun regenereret R22 kølemiddel benyttes, indtil Januar 2015, hvor det helt forbydes.

I samme ombåring kan nævnes, at kølemidler som R12, R502 og alle øvrige CFC-kølemidler, alle er ulovlige at benytte, på såvæl nye som brugte anlæg.

Der findes naturligvis meget anden lovgivning indenfor trykbærende udstyr, men for ikke at fylde flere sider med love og regler, bedes I kontakte os ved yderligere spørgsmål.

 KMO-ordningen.

Kølebranchen Miljø Ordning.

Det er forbudt at arbejde med HFC-kølemidlter uden godkendelse fra KMO.
KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler, da kølemidler betragtes som et kemikalie!

Der gøres her opmærksom på, at også aircondition og klimaanlæg på biler,  lastbiler og busser er opfattet.
Dvs. at også din automekaniker skal være KMO godkendt, for lovligt at håndtere kølemidler på over 1 kg.

Logbog / Udstyrsjournal for trykbærende udstyr.

Der skal føres protokol over anlæg med mere end 3 kg kølemiddel, af denne tilsynbog skal fremgå,  alle aftapninger og påfyldninger af kølemiddel, også de årlige lovpligtige eftersyn skal indskrives.

Kilde.: KMO.dk og AT.dk  
OBS.: Der tages forbehold for ændret lovgivning og tastefejl.